MANFAAT INSURANS

Berikut adalah senarai pelan perlindungan untuk anda dan kereta anda. Sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan atau pencurian keseluruhan, kami akan melindungi anda dengan apa yang anda layak.

Notis: Manfaat insurans adalah tertakluk kepada terma dan syarat. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di 
https://www.tcibs.com.my